Warning: include_once(/customers/5/3/8/nightdelivery.be/httpd.www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): Failed to open stream: No such file or directory in /customers/5/3/8/nightdelivery.be/httpd.www/wp-content/advanced-cache.php on line 21 Warning: include_once(): Failed opening '/customers/5/3/8/nightdelivery.be/httpd.www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/5/3/8/nightdelivery.be/httpd.www/wp-content/advanced-cache.php on line 21 Privacybeleid | Night Delivery

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. De persoonsgegevens die in dit kader verzameld worden zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese regelgeving ter zake.

Wanneer een klant persoonsgegevens ingeeft op de website, geeft hij aan Night Delivery zijn toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als deze persoonsgegevens een andere persoon dan de klant betreffen, waarborgt de klant dat hij gerechtigd is deze toestemming te verlenen in naam van die andere persoon. De gegevens worden niet aan derden overgemaakt, tenzij overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Eenieder heeft het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, te richten aan Night Delivery, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, per genormaliseerde verzending naar Plantin Moretuslei 124, 2018 Antwerpen of via e-mail aan info@nightdelivery.be

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Night Delivery. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Deze website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de website aanwezige werken (zoals teksten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, beelden, geluiden, audio- en videobestanden) zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd.

Het is verboden om de inhoud van onze website, op welke wijze dan ook, te kopiëren, reproduceren, (her)publiceren, downloaden, verzenden, verspreiden, door te geven, mee te delen aan het publiek of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Night Delivery, behalve voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.